KORA! // HEY!

KORA! | HEY!

– 2019 –
Ink on paper
3″ x 4″